Au, au Hanoi

Au, au, au tandarts komt u gauw. Al weer een avontuur rijker en een kies armer ☹.  Op de foto was duidelijk een flinke ontsteking  te zien onder de kies (waar 4 weken al een stukje van de immense vulling was afgeknapt) en de beste oplossing was trekken … Ik heb een voorraadje medicijnen gekregen en over 2 dagen een check up.

Naast de tandarts bezochten we ook enkele tempeltjes en verzorgden we de innerlijke mens.